Вонреден надзор врз работата на ТВ 24 ВЕСТИ – начела за вршење на дејноста

Скопје, 16.05.2017г. –  Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги по добиена претставка, изврши вонреден програмски надзор врз работата на ТРД 24 ВЕСТИ ДООЕЛ Штип,со цел да утврди дали во емисијата “24 Анализа – Излез од кризата или политички маркетинг“ емитувана на 04.04.2017 година, бил прекршен, членот 61 од ЗААВМУ, во делот за непристрасно прикажување на настаните и во исполнувањето на професионалните стандарди.

Надзорот покажа дека не се прекршени програмските начела за вршање дејност од член 61 од ЗААВМУ.

Извештајот може да се преземе на следниот линкAccessibility

Accessibility