Mbikëqyrje e jashtëzakonshme e punës së TV 24 VESTI – parimet për realizimin e veprimtarisë

Shkup,16.05.2017. –  Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele pas parashtresës së marrë, realizoi mbikëqyrje të jashtëzakonshme të punës së SHTR 24 VESTI SHPKNJP Shtip,me qëllim që të konstatohet nëse në emisionin “24 Analiza – Dalje nga kriza ose marketing politik” të emetuar më datë 04.04.2017, është shkelur neni 61 nga LSHMAA, në pjesën për paraqitje të paanshme të ngjarjeve dhe plotësimin e standardeve profesionale.

Mbikëqyrja konstatoi se nuk janë shkelur parimet programore për realizimin e veprimtarisë nga neni 61 i LSHMAA.

Raporti mund të merret në këtë linkAccessibility

Accessibility