Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на ТВ станиците, јануари-април 2017г.

Скопје, 16.05.2017г. – Податоците за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици, за периодот јануари-април 2017 година, се достапни на следниот линкAccessibility

Accessibility