Извршен контролен програмски надзор врз АЛТРА-САТ 2000 и ВИВА НЕТ

Скопје 09.06.2017- Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши контролен програмски надзор врз работата на Друштвото за производство, трговија и услуги АЛТРА-САТ 2000 ДООЕЛ Охрид и Трговското радиодифузно друштво – оператор на кабелска мрежа ВИВА НЕТ ДООЕЛ Берово.

При извршениот контролен програмски надзор кај горенаведените кабелски оператори констатирано е дека истите постапиле во целост по претходните решенија упатени од Агенцијата.

Извештаите може да ги преземете на следните линкови:

АЛТРА-САТ 2000 ДООЕЛ Охрид

ВИВА НЕТ ДООЕЛ БеровоAccessibility

Accessibility