Agjencia realizoi mbikëqyrje kontrolluese programore ndaj ALTRA-SAT 2000 dhe VIVA NET

Shkup 09.06.2017- Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi mbikëqyrje kontrolluese programore ndaj punës së Shoqërisë për prodhim, tregti dhe shërbime ALTRA-SAT 2000 SHPKNJP Ohër dhe Shoqërisë tregtare të radiodifzuionit – operatori i rrjetit kabllor VIVA NET SHPKNJP Berovë.

Gjatë kontrollit programor te operatorët e lartpërmendur është konstatuar se kanë vepruar në tërësi sipas aktvendimeve paraprake të shqiptuara nga Agjencia.

Raportet mund t’i merrni në këto linke:

ALTRA-SAT 2000 SHPKNJP Ohër

VIVA NET SHPKNJP BerovëAccessibility

Accessibility