2018 година

Извештаи од извршени надзори:

Кинематографските дела, заштита на малолетните лица; промоција на производство и пристап до европските дела

Редовен програмски надзор – ОНЕ.ВИП – (член 49, член 50 и член 60 од ЗААВМУ) – 27.11.2018

Редовен програмски надзор – ОНЕ.ВИП – (член 49, член 50 и член 60 од ЗААВМУ) – 03.05.2018Accessibility

Accessibility