Редовен програмски надзор врз 6 кабелски оператори

Скопје, 07.02.2018г. – Агенцијата изврши редовен програмски надзор врз кабелските оператори ВИНСАТ КАБЕЛ од Виница, ИНФЕЛ–КТВ од Охрид, КАБЕЛ-НЕТ од Струмица, НЕОТЕЛ од Скопје, ПЕТ НЕТ од Гевгелија и АЛТРА – САТ 2000 од Охрид, за законските одредби кои се однесуваат на обврските за титлување на македонски или на јазикот на заедницата која не е мнозинство во РМ и за регистрација на програмски сервиси во Агенцијата.
Со надзорите е констатирано дека кабелските оператори постапиле согласно одредбите од ЗААВМУ.

Извештаите се достапни на следните линкови:

ВИНСАТ КАБЕЛ – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 07.02.2018
ИНФЕЛ–КТВ – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 07.02.2018
КАБЕЛ-НЕТ – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 07.02.2018
НЕОТЕЛ – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 07.02.2018
ПЕТ НЕТ – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 07.02.2018
АЛТРА – САТ 2000 – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 07.02.2018Accessibility

Accessibility