Извршен административен надзор врз Скај Радио Плус

Скопје, 20.07.2018г. –  За почитувањето на обврските од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување, врз Скај Радио Плус од Берово, Агенцијата изврши вонреден административен надзор.

Надзорот покажа дека радиодифузерот ги исполнува минималните кадровски услови утврдени во овој Правилник.

Извештајот е достапен на следниот линк:

Скај Радио ПлусAccessibility

Accessibility