2019 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори

Програмски концепт

– Контролен административен надзор – Радио Арачина – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 02.09.2019

– Редовен административен надзор – Радио Арачина (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола

Вонреден административен надзор Радио Арачинa – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 24.06.2019Accessibility

Accessibility