2021 година

Барање информации од јавен карактер од Здружението Киматик – 12.10.2021

Решение за позитивен одговор на барањето за пристап до информации од јавен карактер – 19.10.2021


Барање информации од јавен карактер од БИРН – 30.08.2021

Решение за позитивен одговор на барањето за пристап до информации од јавен карактер – 13.09.2021


Барање информации од јавен карактер од ИСИЕ – 19.08.2021

Решение за позитивен одговор на барањето за пристап до информаци од јавен карактер – 30.08.2021


Барање информации од јавен карактер од Адвокатско друштво Поповски и Партнери – 20.08.2021

Решение за позитивен одговор на барањето за пристап до информации од јавен карактер – 23.08.2021


Барање информации од јавен карактер од Радио Канал 77 – 09.06.2021

Решение за позитивен одговор на барањето за пристап до информации од јавен карактер – 30.06.2021


Барање информации од јавен карактер од Национална мрежа против насилство врз жени и семејно насилство „Глас против насилството“ – 28.05.2021

Решение за одговор на барањето за пристап до информации од јавен карактер – 08.06.2021


Барање информации од јавен карактер за спроведена јавна набавка – 25.05.2021

Решение за одговор на барањето за пристап до информации од јавен карактер – 08.06.2021


Барање информации од јавен карактер во врска со истражување за мерењето на гледаноста на ТВ и слушаноста на радиостаниците – 20.01.2021

Решение за одговор на барањето за пристап до информации од јавен карактер – 09.02.2021


Барање информации од јавен карактер за спроведена јавна набавка – 13.01.2021

Решение за одговор на барањето за пристап до информации од јавен карактер – 02.02.2021Accessibility

Accessibility