2021 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена:

Јавност во работата на издавачите на медиуми

Редовен административен надзор ТВ Ирис – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 24.11.2021

Заштита на малолетни лица

Контролен програмски надзор ТВ Ирис – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 02.06.2021

Контролен програмски надзор ТВ Ирис (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 12.02.2021

  • Решение за преземање мерка јавна опомена ТВ Ирис (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 17.03.2021


Accessibility

Accessibility