Вонреден административен надзор врз Импулс радио

Скопје, 26 декември 2023 – Вонреден административен надзор за исполнувањето на обврските од членот 62 став 6 од ЗААВМУ и член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување е извршен врз Импулс радио од Ново Село.

Надзорот покажа дека радиодифузерот ги исполнува минималните кадровски услови утврдени во Правилникот.

Извештајот од надзорот е достапен на линкот:

РА Импулс –  (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 25.12.2023Accessibility

Accessibility