Вонреден административен надзор врз Радио Хит ФМ

Скопје, 09 јануари 2024 – Вонреден административен надзор за исполнувањето на обврските од членот 62 став 6 од ЗААВМУ и член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување е извршен врз Радио Хит ФМ.

Надзорот покажа дека радиодифузерот не ги исполнува минималните кадровски услови утврдени во Правилникот.

Извештајот од надзорот е достапен на линкот:

РА Хит –  (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 09.01.2024Accessibility

Accessibility