Радио 106

image_pdfimage_print

2019 година

Извештаи од спроведени надзори/мерка јавна опомена

Спроведување на програмскиот концепт

– Контролен административен надзор Радио 106 ДООЕЛ Битола  (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 31.07.2019

– Редовен административен надзор Радио 106 ДООЕЛ Битола (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

 

2018 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки опомена

Спроведување на програмскиот концепт

– Контролен административен надзор Радио 106 ДООЕЛ Битола – (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 16.07.2018

– Редовен административен надзор Радио 106 ДООЕЛ Битола – (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 19.04.2018Accessibility

Accessibility