Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 15-та седница ќе ја одржи на 12.04.2024 година (петок) со почеток во 20:30 часот, преку видео конференциска врска.

Д Н Е В Е Н     Р Е Д

  1. Усвојување на Предлог-записник од 14-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 08.04.2024 година.
  2. Нацрт-упатство за измена и дополнување на Упатството за радиодифузерите за Претседателските и за Парламентарните избори 2024.
  3. Предлог за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на РТД ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ ДООЕЛ Прилеп.
  4. Разно.


Accessibility

Accessibility