image_pdfimage_print

Стратешки документи, предлог амандмани…

Конечна верзија на правилниците за јавен увид   21.04.2011. Правилник за рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборна кампања. Преземи документ. 21.04.2011. Правилник … […]

Обрасци и формулари за оператори

Пријавата за евидентирање во регистарот на оператори на јавни електронски комуникациски мрежи и регистрација на програмски сервиси можете да ја преземете тука.   ПРАВИЛНИЦИ: – … […]

Информации од јавен карактер

Согласно Законот за пристап до информации од јавен карактер, Агенцијата има составено Листа на информации од јавен карактер. За да се добие информација од јавен … […]

Обрасци и формулари за ТВ

Образец_Извештај за спроведување на обврските утврдени во дозволата за телевизиско емитување    Образец за европски аудиовизуелни дела и европски дела од независни продуценти    Образец … […]

Анализа на пазар

Анализа на пазарот на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2020 година Анализа на пазарот на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2019 година Анализа … […]

Стратегии за развој

Усвоена Регулаторната стратегија за развој на аудио и аудиовизуелната дејност за периодот од 2019 до 2023 годинa Скопје, 14 март 2019 година – Советот на Агенцијата … […]Accessibility

Accessibility