image_pdfimage_print

Одржана онлајн дебата за медиумска писменост на АВМУ и Ресис  

Скопје, 30 ноември 2021 – Во рамки на Деновите на медиумска писменост 2021, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Институтот Ресис вчера одржаа онлајн дебата на тема „Анализа на родовите аспекти во ТВ програмите за деца: Градиме ли критичка свесност кај децата?”. Дискусијата опфати повеќе сегменти, од тоа какво е психолошкото влијание на програмите за деца врз нивниот раст и развој, до начинот на кој треба да се креираат политиките и програмите на медиумите наменети за децата.[…]

Редовен програмски надзор врз давателот на АВМУ по барање А1 Македонија

Скопје, 29 ноември 2021 – За обврските коишто се однесуваат на пренесување на кинематографски дела, заштита на малолетните лица и промоција на производство и пристап до европски дела, извршен е редовен програмски надзор врз  давателот на АВМУ по барање А1 Македонија од Скопје[…]

Редовен програмски надзор врз Г-ТВ Телевизија, ТВ Канал 8, ТВ Дуе, ТВ Гурра и ТВ Протел

Скопје, 26 ноември 2021 година – Редовен програмски надзор за почитувањето на правилата при емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, заштита на малолетната публика, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање, емитување игри на среќа и обезбедување квизови или други облици на наградно учество, за употреба на јазикот во програмите, исполнување на квотата за емитување изворно создадена програма е извршен врз Г-ТВ Телевизија, ТВ Канал 8, ТВ Дуе, ТВ Гурра и ТВ Протел.[…]

Редовен административен надзор врз Г-ТВ Телевизија, ТВ Канал 8, ТВ Дуе, ТВ Гурра и ТВ Протел

Скопје, 26 ноември 2021 година – За законските обврски коишто се однесуваат на објава на импресум, информации коишто треба да се направат достапни на корисниците и за објава на идентификација на радиодифузерот, редовен административен надзор е извршен врз Г-ТВ Телевизија, ТВ Канал 8, ТВ Дуе, ТВ Гурра и ТВ Протел[…]

Контролни програмски и административни надзори врз ТВ Едо, Сити Телевизија и ТВ Коха

Скопје, 25.11.2021 – Откако помина рокот за законско усогласување, Агенцијата изврши контролен програмски и административен надзор за различни законски обврски врз ТВ Едо, Сити Телевизија и ТВ Коха.[…]

Вонреден програмски надзор по службена должност врз Сити Телевизија

Скопје, 25.11.2021 –  Агенцијата изврши вонреден програмски надзор по службена должност врз Сити Телевизија, за обврската за емитување најмалку 30% програма изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуелни дела.[…]

Редовен програмски надзор врз Г-ТВ, ТВ Дуе, ТВ Гурра и ТВ Протел

Скопје, 25.11.2021 – Редовен програмски надзор за обврските за употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите, емитување на најмалку 30% програма изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуелни дела и дневно емитување најмалку 6 часа програма на телевизијата е извршен врз телевизиите коишто емитуваат програма на локално ниво Г-ТВ, ТВ Дуе, ТВ Гурра и ТВ Протел.[…]

Редовен програмски надзор врз операторот Неотел

Скопје, 24 ноември 2021 – Редовен програмски надзор за обврските коишто се однесуваат на регистрација на програмски сервиси во Агенцијата и титлување на програмите коишто ги реемитуваат операторите е извршен врз операторот Неотел[…]

​ Редовен административен надзор врз сите 111 радиодифузери коишто емитуваат ТВ или радио програма

 Скопје, 24 ноември 2021г. – Агенцијата изврши редовен административен надзор врз сите 111 радиодифузери коишто емитуваат ТВ или радио програма, за обврската податоците за сопственичка структура, одговорниот уредник/уредници и за изворите на финансирање во претходната година да ги објават на сопствената програма, најмалку три пати годишно, во ударни термини и снимка од објавата да достават до Агенцијата во рок од 15 дена од денот на објавувањето[…]

Информација за одложување на настаните за Деновите на медиумска писменост

Скопје, 23 ноември 2021 – Имајќи предвид дека Владата прогласи тридневна жалост поради автобуската несреќа во Бугарија, во знак на почит кон жртвите и во знак на сочувство со нивните семејства, Мрежата за медиумска писменост и Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ги одложуваат сите настани што требаше да се одржат на 24 и 25 ноември во рамки на Деновите на медиумска писменост 2021.[…]Accessibility

Accessibility