Завршени расправи

Завршени расправи во 2024 година  Завршена јавна расправа за Нацрт-Правилникот за пристапност до медиумските услуги Советот на Агенцијата на 9-та седница, одржана на 12 март … […]

Расправи во тек

Отворена јавна расправа за Нацрт- Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за емитување европски аудиовизуелни дела и дела од независни продуценти Скопје 13 јуни … […]Accessibility

Accessibility