image_pdfimage_print

Diskutime të përfunduara

Diskutime të përfunduara gjatë vitit 2021 Diskutime të përfunduara gjatë vitit 2018 Diskutime të përfunduara gjatë vitit 2016 Diskutime të përfunduara gjatë vitit 2015 Diskutime … […]

Аktet nënligjore dhe të tjera

Draft-paramarëveshje për transmetimin/ritransmetimin e TV/RA serviseve programore nëpërmjet operatorëve të rrjetit të komunikacionit elektronik publik Shkup, 09.05.2014–  Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në … […]Accessibility

Accessibility