Diskutime të përfunduara

Diskutime të përfunduara gjatë vitit 2024 Diskutime të përfunduara gjatë vitit 2022 Diskutime të përfunduara gjatë vitit 2018 Diskutime të përfunduara gjatë vitit 2016 Diskutime … […]

Debatet në vijim

Debat i hapur publik për Draft-udhëzimin e transmetuesve për zgjedhjet Presidenciale dhe Parlamentare 2024 Shkup, 20 mars 2024 – Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme … […]

Аktet nënligjore dhe të tjera

Draft-paramarëveshje për transmetimin/ritransmetimin e TV/RA serviseve programore nëpërmjet operatorëve të rrjetit të komunikacionit elektronik publik Shkup, 09.05.2014–  Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në … […]Accessibility

Accessibility