image_pdfimage_print

МТЕЛ ДООЕЛ Скопје

2022 година Извештаи од спроведени надзори/Мерки јавна опомена Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси; Задолжително обезбедување на каналите на Јавниот сервис Контролен програмски надзор … […]

2020 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена Емитување музика на македонски јазик – Контролен програмски надзор Скај Радио (член 80 ставови 7, 8, 9 од ЗААВМУ) … […]

2020 година

Извештаи од спроведени надзори: Емитување музика на македонски јазик – Редовен програмски надзор Урбан ФМ – (член 64, член 80 ставови 7, 8 и 9 и … […]

2020 година

Извештаи од спроведени надзори: Емитување музика на македонски јазик – Контролен програмски надзор Радио Зона М-1 (член 80 ставови 7, 8, 9 од ЗААВМУ) – … […]

2018 година

Извештаи од спроведени надзори:  Спроведување на програмски концепт – Контролен административен надзор – Радио Буба Мара ДООЕЛ Скопје – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) … […]

2019 година

Извештаи од спроведени надзори Програмски концепт – Контролен административен надзор – Радио Арачина – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 02.09.2019 – Редовен административен … […]

2019 година

Извештаи од спроведени надзори: Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола – Вонреден административен надзор – Радио Ват ДОО Скопје (член … […]

2018 година

Извештаи од спроведени надзори: Објавување импресум, информации достапни до корисниците и идентификација на радиодифузер – Редовен административен надзор – Радио Ват ДОО Скопје – (член 14 од … […]

2020 година

Извештај од спроведен надзор Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови – Вонреден административен надзор – ТВ Дибра – (член 9 од Правилникот … […]

2019 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена Изворно создадена програма  – Контролен програмски надзор ТВ Дибра – (член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 13.11.2019 – … […]Accessibility

Accessibility