image_pdfimage_print

2020 година

2020 година Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена Изворно создадена програма; Употреба на јазикот во програмите  -Контролен програмски надзор – ТВ Нова – (член 92 став 3 … […]Accessibility

Accessibility