Справувањето со говорот на омраза во фокусот на четвртиот јавен состанок на АВМУ

Скопје, 21 декември 2023 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги денес го одржа последниот јавен состанок за оваа година, на кој директорот д-р Зоран Трајчевски направи пресек на реализираните активности согласно Годишната програма за работа во изминатите три месеци[…]

Одржан третиот јавен состанок на Агенцијата за 2023

Скопје, 28 септември 2023 година – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги денеска го одржа третиот јавен состанок, на кој директорот на Агенцијата д-р Зоран Трајчевски направи пресек на реализираните активности согласно Годишната програма за работа во изминатите три месеци[…]

Одржан вториот јавен состанок на Агенцијата за 2023

Скопје,  23 јуни 2023 година – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги денеска го одржа вториот јавен состанок, на кој директорот на Агенцијата д-р Зоран Трајчевски направи пресек на реализираните активности согласно Годишната програма за работа во изминатите три месеци[…]

Одржан четвртиот јавен состанок на Агенцијата за 2022

Скопје,  21 декември 2022 година – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги денеска одржа јавен состанок, на кој директорот на Агенцијата д-р Зоран Трајчевски, направи пресек на реализираните активности согласно Годишната програма за работа во изминатите три месеци.[…]

Одржан третиот јавниот состанок на АВМУ за 2022 година

Скопје, 30 септември 2022 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги вчера одржа јавен состанок, на кој директорот на Агенцијата д-р Зоран Трајчевски, направи пресек на реализираните активности согласно Годишната програма за работа во изминатите три месеци.[…]

Одржана работилница за Родово заснованото насилство и професионалните стандарди за новинарско известување

Скопје, 09.06.2022г. – Во организација на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а во соработка со Коалицијата Маргини и Националната мрежа против насилство врз жените и … […]

Родот во спортската ТВ програма во фокусот на првиот јавен состанок на АВМУ

Скопје, 28 март 2022 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги денес го одржа првиот јавен состанок за оваа година, на кој директорот на Агенцијата д-р Зоран Трајчевски направи пресек на реализираните активности согласно Годишната програма за работа во изминатите три месеци.[…]

ОДРЖАН ПОСЛЕДНИОТ ЈАВЕН СОСТАНОК НА АВМУ ЗА 2021

     Скопје, 24 декември 2021 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги денес го одржа последниот јавен состанок за оваа година, кој поради состојбата со корона вирусот се реализираше преку видео конференциска врска. На состанокот, директорот на Агенцијата д-р Зоран Трајчевски, направи пресек на реализираните активности согласно Годишната програма за работа во изминатите три месеци.[…]Accessibility

Accessibility