image_pdfimage_print

U MBAJT TAKIMI I FUNDIT PUBLIK I ASHMA PËR VITIN 2021

 Shkup, 24 dhjetor 2021 – Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele ka mbajtur sot takimin e fundit publik për këtë vit, i cili për shkak të situatës me koronavirusin u realizua përmes lidhjes me video-konferencë. Në takim, drejtori i Agjencisë, dr. Zoran Trajçevski, bëri një përmbledhje të aktiviteteve të realizuara në përputhje me Programin vjetor të punës në tre muajt e fundit[…]

U NËNSHKRUA MEMORANDUM BASHKËPUNIMI NDRMJET ASHMA-së DHE AGJENCISË SË USHQIMIT DHE VETERINARISË

Shkup, 14 prill 2021 – Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele dhe Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë sot nënshkruan një Memorandum Bashkëpunimi në lidhje me reklamimin, teleshoping, vendosjen e produkteve dhe sponsorizimin e ushqimit dhe shtojcave ushqimore në programet radio dhe televizive, veçanërisht në aspektin e pikëpamjes shëndetësore dhe ushqyese, pretendimet për zvogëlimin e rrezikut të sëmundjes dhe mashtrimet në lidhje me ushqimin[…]

Gjinia në fushatën zgjedhore 2020, në fokus të takimit të parë publik të ASHMA-së

Shkup, 25 mars 2021 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele sot e mbajti takimin e parë publik, i cili përshkak të gjendjes me korona virusin, u realizua nëpërmjet konferences me video lidhje. Gjatë takimit, drejtori i Agjencisë Dr. Zoran Trajçevski, bëri një përmledhje të aktiviteteve në përputhje me programin vjetor për punë të tremujorit të kaluar[…]

U MBAJT TAKIMI I FUNDIT PUBLIK I ASHMA-së PËR VITIN 2020

Shkup, 25 dhjetor 2020 – Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele sot mbajti takimin e fundit publik, i cili për shkak të situatës aktuale me virusin korona, u realizua përmes një lidhje me video konferencë. Në takim, drejtori i Agjencisë, Dr. Zoran Trajçevski, bëri një përmbledhje të aktiviteteve të zbatuara në përputhje me Programin Vjetor të Punës në tre muajt e fundit[…]

Punëtori e mbajtur për sigurimin e qasjes në media për personat me pengesa të shqisave

 Shkup, 30 janar 2020 – Në kuadër të të fazës së dytë të projetktit JUFREKS “Liria e shprehjes dhe liria mediave në Republikën e Mqedonisë së Veriut“ dje u mbajtë një punëtori për transmetuesit dhe ofruesit e shërbimeve të mediave audiovizuale të kërkuara, qëllimi i sëcilës ishte shkëmbimi i përvoajve nga praktikat evropiane dhe vendase, dhe të pregaditet një dokument i përbashkët vetërregullues i cili do të mundësojë qasje më të madhe për mediat për persona me pengesa në shqisa[…]

Agjencia realizoi takimin e tretë publik për vitin 2019

 Shkup, 24 shtator 2019 – Sot, Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi takimin e tretë publik për vitin 2019. Drejtori i Agjencisë, d-r Zoran Trajçevski, në fjalimin hyrës i prezantoi aktivitetet e realizuara për tremujorin e tretë, sipas Programit vjetor për punën e Agjencisë […]Accessibility

Accessibility