U mbajt punëtori për trajtimin e gjuhës së urrejtjes në media dhe platformat online

Shkup, 21 mars 2024 – Dje në kuadër të Projektit Tvining “Forcimi i kapaciteteve të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele dhe Shërbimit Publik Radiodifuziv”, u mbajt punëtoria „Përballja me gjuhën e urrejtjes në shërbimet mediatike dhe platformat online“, destinuar për anëtarët e Rrjetit kundër gjuhës së urrejtjes në media dhe të punësuarve në Agjencinë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele[…]Accessibility

Accessibility