14.06.2012г. СРД денеска организира јавна дебата за новата медиумска регулација

СКОПЈЕ 14.06.2012 – Претставници од медиумите, невладиниот сектор и од државни и јавни институции денеска учествуваат на јавната дебата, посветена на иднината на медиумската регулација, а што ја организира Советот за радиодифузија (СРД).[…]

07.12.2011г. Во СРД одржано советување за реформата на медиумската регулатива

СКОПЈЕ, 07.12.2012 – Идната медиумска регулација, нејзиниот опсег, задачите и мандатот на регулаторното на СРД како регулаторно тело беа во фокусот на дискусијата околу новиот закон што ќе ја регулира медиумската сфера на кој покрај членовите на СРД учествуваа и претставници од Министерството за транспорт и врски, Комисијата за заштита на конкуренцијата, АЕК, МРТ, Делегацијата на ЕУ во Македонија и други институции.[…]

24.05.2011г. Прес конференција на СРД за подобрување на медиумската регулација во балканскиот регион преку формирање на Балканска мрежа на регулаторни тела за медиуми

ОХРИД, 24 мај 2011 – Регулаторните тела од балканските земји, по иницијатива на СРД ќе ја формираат Балканската мрежа на регулаторни тела (БНРА) за време на состанокот што ќе се одржи утре, 25 мај во Охрид. Целта е подигнување на ефктивноста на регулацијата на медиумите во балканските земји и хармонизирање на регулаторниот пристап кон балканските медиумски проекти како и унапредувањето на соработката меѓу регулаторните тела за медиуми во регионот.

[…]Accessibility

Accessibility