Советување на тeма “Заштитa нa авторското право и сродните права при вршење на дејностите/активностите на кабелска ретрансмисија“

Битола, 13.02.2014г. – Академијата за судии и јавни обвинители организираше советување на тема “Заштитa нa авторското право и сродните права при вршење на дејностите/активностите на кабелска ретрансмисија“, кое се одржа на 13 февруари 2014 година (четврток), во просториите на Апелациониот суд Битола.[…]

ПРАВИЛНИК за техничките, просторните, финансиските и кадровските услови за добивање дозвола за вршење радиодифузна дејност

Советот за радиодифузија на РМ на продолжението на 55-та седница, одржана на 08 ноемви 2013 година  го усвои Правилникот за техничките, просторните, финансиските и кадровските услови за добивање на дозвола.[…]

28.05.2013г. Прес конференција – Дигитализација

Скопје, 28.05.2013г. На тема Дигитализација на телевизиските станици, одржана е заедничка прес конференција на Министерството за информатичко општество и администрација, Советот за радиодифузија, Агенцијата за електронски комуникации и операторот Оне.[…]

28.02.2013г. Работилници со радиодифузерите за правилата за медиумско покривање на изборната кампања

Во Советот за радиодифузија денеска (28 февруари 2013г.) се одржа работилница посветена на медиумското известување во периодот на изборната кампања за Локалните избори 2013. На неа, заедно со претставниците на радиодифузерите на национално и на регионално беше разгледан Правилникот за рамноправен пристап во медиумското претставување за време на изборна кампања, како и методологијата за мониторингот на Советот за радиодифузија.[…]

28.12.2012г. Промовиран Модул за мониторинг и стручен надзор над операторите на јавни комуникациски мрежи

Советот за радиодифузија заедно со Агенцијата за електронски комуникации изработи веб апликација која е дополнителен модул на „Системот за електронски регистер на јавни комуникациски мрежи“. Станува збор за проект кој е резултат на  Меморандумот за соработка помеѓу СРД и АЕК потпишан во јуни 2012 година.[…]

28.12.2012г. Презентација на модул за мониторинг и стручен надзор над операторите на јавни комуникациски мрежи

Советот за радиодифузија и Агенцијата за електронски комуникации, во текот на утрешниот ден (28 декември 2012 година), организираат презентација на дополнителниот модул на Софтверот за електронски регистар на јавни телекомуникациски мрежи.[…]

16.06.2012г. Успешно завршена јавната дебата за иднината на медиумската регулација

СКОПЈЕ 15.06.2012 – Над 80 претставници од медиумите од државни институции и од граѓанскиот сектор учествуваа на јавната дебата за иднината на медиумската регулација и регулацијата на новите медиуми, што ја организираше Советот за радиодифузија.

[…]Accessibility

Accessibility