Këshillim me temë “Mbrojtja e të drejtave të autorit dhe të drejtave të ngjashme gjatë kryerjes së veprimtarive/aktiviteteve të ritransmetimit kabllor”

Manastir, 13.02.2014- Akademia për gjykatës dhe prokurorë organizoi këshillim me temë “Mbrojtja e të drejtave të autorit dhe të drejtave të ngjashme gjatë kryerjes së veprimtarive/aktiviteteve të ritransmetimit kabllor”, e cila u mbajt me date 13 shkurt 2014 (e enjte), në hapësirat e Gjyqit të Apelit në Manastir.[…]

28.02.2013 – Punëtori me radiodifuzerët për mbulimin mediatik gjatë fushatës zgjedhore

Në hapësirat e Këshillit të Radiodifuzionit  sot (28.02.2013) u mbajt punëtori dedikuar informimit mediatik gjatë fushatës zgjedhore për Zgjedhjet lokale 2013. Në atë, së bashku me përfaqësuesit e radiodifuzerëve në nivel kombëtar dhe regjional u shqyrtua Rregullorja për qasje të barabartë në prezantimin mediatik gjatë fushatës zgjedhore, si dhe metodologjia e monitorimit të Këshillit të Radiodifuzionit.[…]

28.12.2012-Modul i promovuar për monitorim dhe mbikëqyrje profesionale mbi rrjetet e komunikimit publik

Këshilli i Radiodifuzionit së bashku me Agjencinë për komunikime elektronike përpunuan ueb aplikacion i cili është modul shtesë e “ Sistemit për regjistrim elektronik të rrjeteve të komunikimit publik” Flitet për projekt që është rezultat i Memorandumit për bashkëpunim në mes të KRD-ës dhe AKE-ës i nënshkruar në qershor të viti 2012.[…]Accessibility

Accessibility