image_pdfimage_print

2017 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки опомена Програмски концепт – Извештај од контролен административен надзор врз работата на Радио  – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) … […]

КЛИКЕР МАРКЕТИНГ

2021 година Извештаи од извршени надзори Импресум Редовен административен надзор In Store  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 13.10.2021 2020 година Извештаи од … […]Accessibility

Accessibility