Седница бр. 26 од 2009г.

26 седница – 29.12.2009   26тата седница на СРД се одржа на 29.12.2009. За седницата беше усвоен следниот Записник бр. 02-121/3 од 25.01.2010.   Седницата … […]

Јавна седница бр. 25 од 2009г.

25 седница (ЈАВНА) од 29.12.2009   25тата седница на СРД се одржа како јавна седница на 29.12.2009. За седницата беше усвоен следниот Записник бр. 02-121/2 од … […]

Седница бр. 23 од 2009г.

Врз основа на член 5 и член 6 став 1 од Деловникот за работа на Советот за радиодифузија (Пречистен текст) се закажува 23-та седница на … […]

Седница бр. 22 од 2009г.

Дваесет и втората седница на СРД се одржа на 11.11.2009, со почеток во 10:00 часот. За седницата беше усвоен следниот Записник (бр. 02-4023/7 од 02.12.2009). … […]

Седница бр. 21 од 2009г.

Дваесет и првата седница на СРД се одржа на 06.11.2009, со почеток во 11:00 часот. За седницата беше усвоен следниот Записник (бр. 02-4023/6 од 02.12.2009). … […]

Седница бр. 20 од 2009г.

Дваесеттата седница на СРД се одржа на 09.10.2009, со почеток во 11:00 часот. За седницата беше усвоен следниот Записник (бр. 02-3605/25 од 16.11.2009). Седницата се … […]

Јавна седница бр. 19 од 2009г.

Деветнаесеттата седница (ЈАВНА) на СРД се одржа на 29.09.2009, со почеток во 11:00 часот. За седницата беше усвоен следниот Записник (бр. 02-3605/5 од 16.11.2009). Седницата … […]

Седница бр. 18 од 2009г.

Осумнаесеттата седница на СРД се одржа на 16.09.2009, со почеток во 11:00 часот. За седницата беше усвоен следниот Записник (бр. 02-3357/2 од 09.09.2009). Седницата се … […]Accessibility

Accessibility