Седница бр.29 – 08.10.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 29-та седница ја одржа на 08.10.2021 година (петок) со почеток во 11:00 часот. Д Н Е В Е … […]

Седница бр.28 – 24.09.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 28-та седница ја одржа на 24.09.2021 година (петок) со почеток во 15:00 часот. Д Н Е В Е … […]

Седница бр.27 – 21.09.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 27-та седница ја одржа на 21.09.2021 година, со почеток во 14:00 часот.    Д Н Е В Е … […]

Седница бр.26 – 13.09.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 26-та седница ја одржа на 13.09.2021 година, со почеток во 13:30 часот. Д Н Е В Е Н     … […]

Седница бр.25 – 09.09.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 25-та седница ја одржа на 09.09.2021 година, со почеток во 12:30 часот. Д Н Е В Е Н     … […]

Седница бр.24 – 1.09.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 24-та седница ја одржа на 01.09.2021 година, со почеток во 14:00 часот.   Д Н Е В Е … […]

Седница бр.23 – 24.08.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 23-та седница ја одржа на 24.08.2021 година, со почеток во 14:00 часот.   Д Н Е В Е … […]

Седница бр.22 – 04.08.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 22-та седница ја одржа на 4.08.2021 година со почеток во 11:00 часот.   Д Н Е В Е … […]

Седница бр. 21 – 22.07.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 21-та седница ја одржа на 22.07.2021 година со почеток во 14:00 часот.   Д Н Е В Е … […]Accessibility

Accessibility