Седница бр.20 – 02.05.2024

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 20-та седница ја одржа на 02.05.2024 година (четврток), со почеток во 13:00 часот, во просториите на Агенцијата.   … […]

Седница бр.19 – 25.04.2024

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 19-та седница ја одржа на 25.04.2024 година (четврток) со почеток во 20:00 часот, преку видео конференциска врска. Д … […]

Седница бр.18 – 23.04.2024

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 18-та седница ја одржа на 23.04.2024 година (вторник), со почеток во 12:00 часот во просториите на Агенцијата. Д … […]

Седница бр.17 – 18.04.2024

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 17-та седница ја одржа на 18.04.2024 година (четврток) со почеток во 14:30 часот, преку видео конференциска врска. Д … […]

Седница бр.16 – 15.04.2024

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 16-та седница ја одржа на 15.04.2024 година (понеделник) со почеток во 20:30 часот, преку видео конференциска врска. Д … […]

Седница бр.15 – 12.04.2024

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 15-та седница ја одржа на 12.04.2024 година (петок) со почеток во 20:30 часот, преку видео конференциска врска. Д … […]

Седница бр.14 – 08.04.2024

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 14-та седница ја одржa на 08.04.2024 година (понеделник) со почеток во 15:30 часот, преку видео конференциска врска. Д … […]

Седница бр.13 – 02.04.2024

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 13-та седница ја одржа на 02.04.2024 година (вторник) со почеток во 14:30 часот, преку видео конференциска врска. Д … […]

Седница бр.12 – 26.03.2024

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 12-та седница ја одржa на 26.03.2024 година (вторник) со почеток во 13:30 часот во просториите на Агенцијата. Д … […]

Седница бр.11 – 20.03.2024

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 11-та седница ја одржa на 20.03.2024 година (среда) со почеток во 14:30 часот во просториите на Агенцијата. Д … […]Accessibility

Accessibility