Seanca nr. 6 – 19.02.2024

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 6-të e mbajti me datë 19.02.2024 (e hënë) me fillim prej ora 14:00 npërmjet lidhjes me … […]

Session No. 39 – 12.12.2023

The Agency for Audio and Audiovisual Media Services held its 39th Session on 12.12.2023 (Tuesday), starting at 13:05 hrs. A G E N D A … […]

Seanca nr.5 – 07.02.2024

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele seancën e5-të 07.02.2024 (e mërkurë) me fillim prej ora 14:00 nëpërmjet lidhjev vido konferencë. RENDI I DITËS Miratimi … […]

Seanca nr.4 – 25.01.2024

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele seancën e 4-ët me datë 25.01.2024 (e enjte) me fillim prej ora 13:05. RENDI I DITËS Miratimi i … […]

Seanca publike nr.3 – 25.01.2024

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele seancën e 3-të publike e mbajti më 25.01.2024 (enjte) me fillim prej ora 13:00. RENDI I DITËS Arsyetim … […]

Seanca nr.3 – 15.01.2024

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele seancën e 3-të e mbajti me datë 15.01.2024 (e hënë) me fillim preja ora 14:00. RENDI I DITËS … […]

Seanca nr. 2 – 11.01.2024

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 2-të publike e mbajti me datë  11.01.2024 (e enjte) me fillim prej ora 14:05 nëpërmjet lidhjes … […]

Seanca publike nr.2 – 11.01.2024

Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele seancën e dytë publike e mbajti me datë 11.01.2024 (e enjte) me fillim prej ora 14:00 nëpërmjet lidhjes … […]

Seanca nr. 1 – 04.01.2024

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 1-të e mbajti me datë 04.01.2024 (e enjte) me fillim prej ora 14:05 në hapsirat e … […]

Seanca publike nr. 1 – 04.01.2024

Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele seancën e 1-rë publike e mbajti me datë  04.01.2024 (e enjte) me fillim prej ora 14:00 në hapsirat … […]Accessibility

Accessibility