image_pdfimage_print

Седница бр.35 – 29.11.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 35-та седница ја закажа за 29.11.2021 година (понеделник), со почеток во 12:00 часот, која ќе се одржи преку … […]

Седница бр.34 – 26.11.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 34-та седница ја закажа за 26.11.2021 година (петок), со почеток во 14:10 часот, која ќе се одржи преку … […]

Јавна седница бр.4 – 26.11.2021

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги четвртата Јавна седница ја закажа за 26.11.2021 година (петок), со почеток во 14:00 часот, која ќе се одржи … […]

Седница бр.33 – 17.11.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 33-та седница ја закажа за 17.11.2021 година (среда), со почеток во 14:00 часот, која ќе се одржи преку … […]

Седница бр.32 – 09.11.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 32-та седница ја закажа за 09.11.2021 година (вторник), со почеток во 13:00 часот, која ќе се одржи преку … […]

Седница бр.31 – 03.11.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 31-та седница ја закажа за 03.11.2021 година (среда), со почеток во 14:00 часот, која ќе се одржи преку … […]

Седница бр.30 – 25.10.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 30-та седница ја закажа за 25.10.2021 година (понеделник), со почеток во 13:00 часот, која ќе се одржи преку … […]

Седница бр.29 – 08.10.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 29-та седница ја закажа за 08.10.2021 година (петок), со почеток во 11:00 часот, која ќе се одржи преку … […]

Седница бр.28 – 24.09.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 28-та седница ја закажа за 24.09.2021 година (петок), со почеток во 15:00 часот, која ќе се одржи преку … […]

Седница бр.27 – 21.09.2021 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 27-та седница ја закажа за 21.09.2021 година (вторник), со почеток во 14:00 часот, која ќе се одржи преку … […]Accessibility

Accessibility