Седница бр.39 – 12.12.2023 година

Д Н Е В Е Н     Р Е Д Усвојување на Предлог-записник од 8-та Јавна седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски … […]

Седница бр.38 – 23.11.2023 година

Д Н Е В Е Н     Р Е Д Усвојување на Предлог-записник од 37-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, … […]

Седница бр.37 – 16.11.2023 година

Д Н Е В Е Н     Р Е Д Усвојување на Предлог-записник од 36-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, … […]

Седница бр.36 – 10.11.2023 година

Д Н Е В Е Н     Р Е Д Усвојување на Предлог-записник од 35-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, … […]

Седница бр.35 – 06.11.2023 година

Д Н Е В Е Н     Р Е Д Усвојување на Предлог-записник од 34-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, … […]

Седница бр.34 – 26.10.2023 година

Д Н Е В Е Н     Р Е Д Усвојување на Предлог-записник од првото продолжение на 32-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и … […]

Седница бр.33 – 16.10.2023 година

Д Н Е В Е Н     Р Е Д Усвојување на Предлог-записник од првото продолжение на 31-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и … […]

Седница бр.32 – 09.10.2023 година

Д Н Е В Е Н     Р Е Д Усвојување на Предлог-записник од 31-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, … […]

Седница бр.31 – 29.09.2023 година

Д Н Е В Е Н     Р Е Д Усвојување на Предлог-записник од 30-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, … […]

Седница бр.30 – 22.09.2023 година

Д Н Е В Е Н     Р Е Д Усвојување на Предлог-записник од 7-та Јавна седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски … […]Accessibility

Accessibility