image_pdfimage_print

Седницата бр.41 – 17.11.2020 година

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 41-та седница ја закажа за 17.11.2020 година (вторник), со почеток во 12:00 часот, која ќе се одржи преку … […]

Седницата бр.40 – 13.11.2020 година

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 40-та седница ја закажа за 13.11.2020 година (петок), со почеток во 14:00 часот, која ќе се одржи преку … […]

Седницата бр.39 – 06.11.2020 година

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 39-та седница ја закажа за 06.11.2020 година (петок), со почеток во 14:00 часот, која ќе се одржи преку … […]

Седницата бр.38 – 21.10.2020 година

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 38-та седница ја закажа за 21.10.2020 година (среда), со почеток во 14:10 часот, која ќе се одржи преку … […]

Јавна седница бр.8 – 21.10.2020 година

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 8-та јавна седница ја закажа за 21.10.2020 година (среда), со почеток во 14:00 часот, која ќе се одржи … […]

Седницата бр.37 – 14.10.2020 година

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 37-та седница ја закажа за 14.10.2020 година (среда), со почеток во 15:30 часот, која ќе се одржи преку … […]

Јавна седница бр.7 – 14.10.2020 година

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 7-та седница ја закажа за 14.10.2020 година (среда), со почеток во 15:20 часот, која ќе се одржи преку … […]

Седницата бр.36 – 07.10.2020 година

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 36-та седница ја закажа за 07.10.2020 година (среда), со почеток во 15:30 часот, која ќе се одржи преку … […]

Јавна седница бр.6 – 07.10.2020 година

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 6-та седница ја закажа за 07.10.2020 година (среда), со почеток во 15:15 часот, која ќе се одржи преку … […]

Седницата бр.35 – 05.10.2020 година

Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 35-та седница ја закажа за 05.10.2020 година (понеделник), со почеток во 14:00 часот, која ќе се одржи преку … […]

Accessibility