Седница бр.11 – 18.03.2015

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 11-та седница ја закажува 18.03.2015 година (среда), со почеток во 14:00 часот. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 11-та седница … […]

Седница бр.10 – 12.03.2015

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 10-та седница ја закажува 12.03.2015 година (четврток), со почеток во 11:00 часот. Д н е в е н   р е д … […]

Седница бр.9 – 06.03.2015

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 9-та седница ја закажува 06.03.2015 година (петок), со почеток во 12:00 часот. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 9-та седница … […]

Седница бр.8 – 03.03.2015

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 8- та седница ја закажува 03.03.2015 година (вторник), со почеток во 16:00 часот. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни … […]

Седница бр.7 – 27.02.2015

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 7-та седница ја закажува за 27.02.2015 (петок) со почеток во 12:00 часот… Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски … […]

Седница бр.6 – 17.02.2015

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 6-та седница ја закажува за 17.02.2015 (вторник) со почеток во 15:00 часот… Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски … […]

Седница бр.5 – 10.02.2015

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 5-та седница ја закажува за 10.02.2015 (вторник) со почеток во 12:00 часот… Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски … […]

Седница бр.4 – 04.02.2015

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 4-та седница ја закажува за 04.02.2015 (среда) со почеток во 14:00 часот… Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски … […]

Седница бр.3 – 30.01.2015

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 3-та седница ја закажува за 30.01.2015 (петок) со почеток во 13:00… Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги … […]

Седница бр. 2 – 23.01.2015

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 2-та седница ја закажува за 23.01.2015 година (петок), со почеток во 14:00 часот… Агенцијата за аудио и аудиовизуелни … […]Accessibility

Accessibility