Хроника од 60-та седница

СКОПЈЕ, 22.11.2013 – Советот за радиодифузија (СРД) на денешната седница заклучи да ги издаде следниве потврди за регистрирани програмски пакети: -на Друштво за телекомуникациски инженеринг, … […]

Хроника од 59-та седница

СКОПЈЕ, 20.11.2013 – Советот за радиодифузија (СРД) на денешната седница ја усвои Информацијата за ТРД Радио Фокус ДООЕЛ Тетово, по иницирана постапказа одземање на дозволата … […]

Хроника од 58-та седница

СКОПЈЕ, 18.11.2013– Советот за радиодифузија (СРД) на денешната седница ги разгледа извештаите од мониторингот на програмските сервиси Радио Клуб ФМ Скопје емитуван на 30 октомври … […]

Хроника од 56-та седница

СКОПЈЕ 08.11.2013 – Советот за радиодифузија (СРД) на денешната седница ја усвои Информацијата по Барањето на ТРД Алсат М – Скопје и заклучи, со писмени … […]

Хроника од 55-та седница

СКОПЈЕ 07.11.2013 – Советот за радиодифузија (СРД) на денешната седница ја усвои Нацрт – Ревизијата на Националната Програма за усвојување на европското законодавство НПАА 2014. … […]

Хроника од 54-та седница

СКОПЈЕ, 04.11.2013 – Советот за радиодифузија (СРД) на денешната седница ја усвои Информацијата за плаќање на надоместокот за дозволата за вршење радиодифузна дејност, по доставени … […]

Хроника од 53-та седница

СКОПЈЕ, 29.10.2013 – Советот за радиодифузија (СРД) на денешната седницаја усвои Информацијата по Барањето на ТРД Алсат М – Скопје изаклучи со писмени дописи и … […]

Хроника од 52-та седница

СКОПЈЕ, 29.10.2013 – Советот за радиодифузија (СРД) на денешната седница ги разгледа извештаите од мониторингот на програмските сервиси Радио Канал 77 Штип, Радио Антена 5 … […]

Хроника од 51-та седница

СКОПЈЕ, 24.10.2013– Советот за радиодифузија (СРД) на денешната седница ја усвои Информацијата за валидни и невалидни договори за реемитување на телевизиските програмски сервиси на Eurosport … […]

Хроника од 50-та седница

СКОПЈЕ, 16.10.2013 – Советот за радиодифузија (СРД) на денешната седница ги разгледа Извештаите од мониторингот на програмските сервиси на ЈП МРТ, Првиот програмски сервис на … […]Accessibility

Accessibility