image_pdfimage_print

Хроника од 4-та седница

Скопје, 04.02.2015г. – Советот на Агенцијата даде одобрение на директорот на Агенцијата за спроведување на набавка на надворешни хард дискови и ласерски далномери.   Агенцијата го усвои Извештајот … […]

Хроника од 3-та седница

СКОПЈЕ, 30.01.2015 – Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на денешната седница ја усвои Програмата за работа на Агенцијата за аудио и … […]

Хроника од 2-та седница

Скопје, 23.01.2015- Советот на Агенцијата на денешната седница ги донесе следниве Правилници: Правилник за внатрешна организација и работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски … […]

Title Хроника од 1-та седница

    Скопје, 08.01.2015г. – Советот на Агенцијата донесе одлуки за престанок на важност на дозволата на 4 (четири) радиодифузери коишто во утврдениот рок не доставија пријава … […]Accessibility

Accessibility