Хроника од 35-та седница

Скопје, 11.11.2015г. – На денешната седница, Советот на Агенцијата одлучи да донесе заклучок Агенцијата да поведе иницијатива до законодавно-правната комисија во Собранието на Република Македонија … […]

Хроника од 34-та седницa

Скопје, 06.11.2015г. –  По поднесено известување за промена на сопственичка структура, Советот на Агенцијата донесе одлука со која се дозволи промена на сопственичката структура на ТРД … […]

Хроника од 32-та седница

Скопје, 16.10.2015г. –  Советот на Агенцијата даде одобрение на директорот на Агенцијата да донесе Одлука за зачленување на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во … […]

Хроника од 31-та седница

Скопје, 08.10.2015г. – Агенцијата ја усвои Информацијата за спроведена анализа на предметот за отпис на долг на Друштвото за производство, промет и услуги „ЕРА КОМПАНИ“ ДООЕЛ Скопје … […]

Хроника од 30-та седница

Скопје, 30.09.2015г. – Со цел да се започнат постапки за јавни набавки кои се во согласност со Годишниот план за јавни набавки за 2015 година на Агенцијата, … […]

Хроника од 29-та седница

Скопје, 18.09.2015г. – На вчерашната седница, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги донесе Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување на програмски сервис преку … […]

Хроника од 28-та седница

Скопје, 11.09.2015г. – На вчерашната седница, Советот на Агенцијата ја усвои Програма за поттикнување на медиумската писменост во Република Македонија, која е во согласност со обврската на … […]

Хроника од 27-та седница

Скопје, 02.09.2015 година – На 27-та седница, Советот на Агенцијата даде одобрение да се донесе Одлука за избор на фирма,за набавка на проекторско платно со … […]

Хроника од 26-та седница

Скопје, 26.08.2015 година – Советот на Агенцијата, на 26-та седница покрена постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД Телевизија Ирис ДОО Штип, … […]

Хроника од 25-та седница

Скопје, 20.08.2015г. – На денешната седница, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги донесе Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување на програмски сервис преку … […]Accessibility

Accessibility