Хроника од 41-та седница

Скопје, 29.12.2016г. – Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 41-та седница донесе Одлука за поведување постапка за утврдување на постоење недозволена … […]

Хроника од 40-та седница

Скопје, 22.12.2016г. – Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 40-та седница ги донесе Годишните планови за вршење програмски и административен надзор … […]

Хроника од 39-та седница

Скопје, 01.12.2016г. – Советот на Агенцијата на денешната седница даде одобрение за уплата на средства заради овозможување пристап на Агенцијата до податоците на Интернет дистрибутивниот … […]

Хроника од 38-та седница

Скопје, 16.11.2016г. – Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на денешната седница донесе Нацрт-годишен план за вршење програмски надзор за 2017 година, Нацрт-годишен план … […]

Хроника од 37-та седница

Скопје, 08.11.2016г. – На денешната седница, Советот на Агенцијата донесе Одлука за ребаланс на финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2016 година, … […]

Хроника од 36-та седница

Скопје, 28.10.2016г. – На денешната седница, Советот на Агенцијата донесе Решение за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД Телекабел А1 … […]

Хроника од 35-та седница

Скопје, 21.10.2016г. – Советот на Агенцијата го прифати предлогот од директорот на Агенцијата и покрена постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД Телеканал А1 … […]

Хроника од 34-та седница

Скопје, 07.10.2016г. – На денешната седница, Советот на Агенцијата донесе Решение за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД Телевизија КОБРА … […]

Хроника за 33-та седница

Скопје, 23.09.2016г. – Поради неисполнување на обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, по предлог на директорот на Агенцијата, Советот … […]

Хроника од 32-та седница

Скопје, 14.09.2016г. – На вчерашната седница, Советот на Агенцијата, ја усвои Информацијата во врска со наодите од „Студијата за утврдување на оправданоста за објавување јавен … […]Accessibility

Accessibility