Хроника од 43-та седница

Скопје, 28.12.2017г. – На денешната седница Советот ги даде следниве одобрувања за донесување на: Годишен план за јавни набавки во 2018 година на Агенцијата за аудио и … […]

Хроника од 42-та седница

Скопје, 27.12.2017г. – На вчерашната седница Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ги донесе Годишните планови за вршење програмски и административен надзор за 2018 … […]

Хроника од 41-та седница

Скопје, 22.12.2017г. – На денешната седница Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ja разгледа Информацијата во врска со предлозите за покренување на постапки за … […]

Хроника од 40-та седница

Скопје, 06.12.2017г. – На вчерашната седница, Советот на Агенцијата донесе Правилник за изменување на Правилникот за внатрешна организација и работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски … […]

Хроника од 39-та седница

Скопје, 21.11.2017г. – На денешната седница, Советот на Агенцијата донесе два Нацрт-годишни плана за вршење програмски и административен надзор за 2018 година, и Нацрт-програма за работа на … […]

Хроника од 38-та седница

Скопје, 13.11.2017г. – На денешната седница, Советот на Агенцијата донесе Решениe за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД Телеканал А1 … […]

Хроника од 37-та седница

Скопје, 07.11.2017г. – На 37-та седница Советот на Агенцијата даде одобрение директорот на Агенцијата да донесе Одлука за уплата на средства заради овозможување пристап на Агенцијата до … […]

Хроника од 36-та седница

Скопје, 30.10.2017г. – На денешната седница, Советот на Агенцијата покрена постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД Телеканал А1 ДООЕЛ Струмица, поради прекршување на … […]

Хроника од 35-та седница

Скопје, 27.10.2017г. – На денешната седница, Советот на Агенцијата ги разгледа Кварталните извештаи за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за периодот од 01.07 … […]

Хроника од 34-та седница

Скопје, 05.10.2017г. – На денешната седница, Советот на Агенцијата донесе Решение за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД Телевизија КОБРА … […]Accessibility

Accessibility