image_pdfimage_print

Хроника од 34-та седница

Скопје, 16.09.2019г. – На денешната седница Советот на Агенцијата донесе условена Одлука за поништување на Одлуката за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД … […]

Хроника од 33-та седница

Скопје, 06.09.2019г. – На вчерашната седница Советот на Агенцијата донесе Решение за изрекување мерка јавна опомена на ТРД ТОПЕСТРАДА ДООЕЛ Тетово поради констатирано прекршување на … […]

Хроника од 32-та седница

  Скопје, 29.08.2019г. –На 32-та седница Советот донесе Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување една дозвола за радио емитување на програмски сервис, музичко – … […]

Хроника од 31-та седница

Скопје, 23.08.2019г. – Советот на 31-та седница донесе Одлука за одбивање на барањето за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на локално ниво на … […]

Хроника од 30-та седница

Скопје, 19.08.2019г. – На денешната 30-та седница Советот на Агенцијата донесе Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД телевизија ИРИС ДОО Штип, поради неисполнување … […]

Хроника од 29-та седница

Хроника од 29-та седница Скопје, 30.07.2019г. – Поради исполнување на минималните кадровски услови утврдени во Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање … […]

Хроника од 28-та седница

Скопје, 25.07.2019г. – На вчерашната седница Советот на Агенцијата донесе Одлука со која се забранува промена на сопственичката структура и Одлука за поведување постапка за … […]

Хроника од 27-та седница

Скопје, 11.07.2019г. – На вчерашната седница Советот на Агенцијата ги разгледа кварталните извештаи за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за периодот … […]

Хроника од 26-та седница

Скопје, 04.07.2019г. – На денешната седница Советот на Агенцијата донесе Одлука за поведување на постапка за утврдување на повреда на членот 34 од Законот за … […]Accessibility

Accessibility