image_pdfimage_print

Хроника од 48-та седница

Скопје, 26.12.2019г. – На денешната седница, Советот на Агенцијата донесе Годишен план за јавни набавки во 2020 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Врз … […]

Хроника од 47-та седница

Скопје, 26.12.2019г. – На вчерашната седница, Советот на Агенцијата ги донесе Годишните планови за вршење програмски и административен надзор за 2020 година и ја усвои Програмата за … […]

Хроника од 46-та седница

Скопје, 23.12.2019г. – На 46та седница Советот на Агенцијата донесе Одлука дека јавниот конкурс за доделување дозвола за радио на локално ниво на подрачјето на … […]

Хроника од 45-та седница

Скопје, 10.12.2019г. – На 45та седница Советот на Агенцијата донесе Одлука за доделување финансиска помош-донација за санирање на последиците од земјотресот во градот Драч, Република Албанија. Врз … […]

Хроника од 44-та седница

Скопје, 29.11.2019г. – На вчерашната седница Советот на Агенцијата, врз основа на констатации од редовен надзор, донесе две Решенија за изрекување на мерка за јавна опомена. Решенијата … […]

Хроника од 43-та седница

Скопје, 20.11.2019г. – На вчерашната седница, Советот на Агенцијата донесе Нацрт-годишни плана за вршење програмски и административен надзор за 2020 година, и Нацрт-програма за работа на Агенцијата … […]

Хроника од 42-та седница

Скопје, 08.11.2019г. – На денешната седница, Советот на Агенцијата донесе Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на ТРД 1 ТВ ДООЕЛ Скопје. Воедно, Советот даде одобрение … […]

Хроника од 41-та седница

Скопје, 01.11.2019г. – Најавената точка во врска со Предлогот-одлуката за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД 1 ТВ ДООЕЛ Скопје е одложена за првото продолжение … […]

Хроника од 40-та седница

Скопје, 22.10.2019г. – На денешната седница, поради прекршување на член 62 став 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и член 22 од Правилникот за … […]Accessibility

Accessibility