Хроника од 28-та седница

Скопје, 25.07.2019г. – На вчерашната седница Советот на Агенцијата донесе Одлука со која се забранува промена на сопственичката структура и Одлука за поведување постапка за … […]

Хроника од 27-та седница

Скопје, 11.07.2019г. – На вчерашната седница Советот на Агенцијата ги разгледа кварталните извештаи за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за периодот … […]

Хроника од 26-та седница

Скопје, 04.07.2019г. – На денешната седница Советот на Агенцијата донесе Одлука за поведување на постапка за утврдување на повреда на членот 34 од Законот за … […]

Хроника од 25-та седница

Скопје, 18.06.2019г. – Врз основа на извршен контролен надзор и непостапување по Решението за јавна опомена и за исклучување на реемитување на програмски сервиси, Советот … […]

Хроника од 24-та седница

Скопје, 05.06.2019г. – Врз основа на исполнување на обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Советот донесе Решение … […]

Хроника од 23-та седница

Скопје, 05.06.2019г. – Советот на Агенцијата донесе Решение за отфрлање на Барањето за доделување на дозвола без објавување на јавен конкурс за телевизиско емитување, поради … […]

Хроника од 22-та седница

Скопје, 21.05.2019г. – Советот на Агенцијата ја усвои Информацијата во врска со Предлогот за донесување одлука за поведување постапка за утврдување повреда на чл.38 од … […]

Хроника од 21-та седница

Скопје, 08.05.2019г. – Врз основа на констатации од извршен надзор над изборното медиумско претставување, Советот на Агенцијата на денешната седница утврди две прекршување за кои … […]

Хроника од 20-та седница

Скопје, 03.05.2019г. – На денешната седница, Советот на Агенцијата донесе Решение за одбивање на Барањето за одлагање на извршување на Одлуката на Советот на Агенцијата … […]

Хроника од 19-та седница

Скопје, 25.04.2019г. – На вчерашната седница, Советот на Агенцијата ги разгледа кварталните извештаи за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за периодот … […]Accessibility

Accessibility