Kronikë nga seanca 28-të

Shkup 25.07.2019. – Në seancën e kaluar Këshilli i Agjencisë miratoi Vendim që ndalon ndryshimin në strukturën e pronësisë dhe Vendimin për inicimin e një procedure … […]

Kronikë nga seanca 27-të

Shkup, 11.07.2019. – Në seancën e kaluar Këshilli i Agjencisë shqyrtoi  raportin tremujor mbi punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për periudhën nga 1 … […]

Kronikë nga seanca 26-të

Shkup, 04.07.2019. – Në seancës e sotme Këshilli i Agjencisë miratoi Vendimin për shqiptimin e masës për shkelje të nenit 34 nga Ligji për shërbime mediatike audio … […]

Kronikë nga seanca 25-të

Shkup, 18.06.2019. – Bazuar në mbikëqyrjen e kontrollit të kryer dhe mosqëndrimit sipas Vendimit për vërejtje publike dhe për përjashtimin e ritransmetimit të programit, Këshilli i … […]

Kronikë nga seanca 24-të

Shkup, 05.06.2019. – Bazuar në plotësimin e detyrimit nga neni 80 paragrafi 5 nga Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, Këshilli  solli Vendim për ndalimin … […]

Kronikë nga seanca 23-të

Shkup, 05.06.2019. – Këshilli i Agjencisë miratoi Vendim për refuzim kërkesë  për dhënie licence pa shpallje të konkursit publik për transmetim televiziv, sepse është i paplotë, nuk … […]

Kronikë nga seanca 22-të

Shkup, 21.05.2019. – Këshilli i Agjencisë miratoi Informatën në lidhje me Propozim për miratimin e Vendimit për shqiptimin e masës për konstatim të shkeljes së nenit 38 … […]

Kronikë nga seanca21-të

Shkup, 08.05.2019. – Bazuar në konstatimet nga mbikëqyrja e kryer mbi transmetimin e mediave bazuar në mbikëqyrjen e përfaqësimit të mediave zgjedhore, Këshilli i Agjencisë në seancën … […]

Kronikë nga seanca 20-të

Shkup, 03.05.2019. – Në seancën e sotme, Këshilli i Agjencisë miratoi Vendim për refuzimin e kërkesës për shtyrjen e miratimit të Vendimit e Këshillit të … […]

Kronikë nga seanca19-të

Shkup, 25.04.2019. –Në seancën e djeshme, Këshilli i Agjencisë shqyrtoi raportet tremujore mbi punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për periudhën nga … […]Accessibility

Accessibility