Хроника од 3-та седница

Скопје, 02.02.2021 – На денешната седница, согласно Одлуката за утврдување на вредноста на бодот објавена во Службен весник на РСМ бр.21/21, Советот на Агенцијата донесе Правилник за … […]

Хроника од 2та седница

Скопје, 28.01.2021 год. – Советот на Агенцијата на денешната седница, ги разгледа Кварталните извештаи за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за периодот … […]

Хроника од 1ва седница

Скопје, 12.01.2021 год. – Советот на Агенцијата на првата седница одржана на 12.01.2021 година, врз основа на констатации од извршен надзор каде е утврдено непочитување на член … […]Accessibility

Accessibility