Kronikë nga seaca e 16-të

Skup,02.06.2021 –Bazuar në gjetjet nga mbikëqyrja Këshilli I Agjencisë lëshoi dy masa qortimi publik,ndaj DRIM SAT IPTV SHPKPV s. Çegrane Gostivar për ritransmetim të një … […]

Kronikë nga seanca e 15-të

Shkup,28.05.2021- Për të siguruar fonde të destinuara për përgatitjen e Analizës së çështjeve gjinore për vitin 2021,në seancën e 15-të të mbajtur sot Këshilli I … […]

Kronikë nga seanca e 14-të

Shkup,21.05.2021—Këshilli I Agjencisëmiratoi Projekt-Planin për ndryshimin e Planit për alokimin e qëllomit dhe kapacitetit të operatorit dixhital të multipleksit tokësor rrjeti public I komunikumit elektronik … […]

Kronikë nga seanca ne12-të

Shkup,28.04.2021 –Në seancën e sotme Këshilli I Agjencisë nga radhët e anëtarëve   të tij zgjolli z.Selver Ajdini si zëvendës kryetar I ri I Këshillit të Agjencisë… … […]

Kronikë nga seaca ne 11-të

Shkup,22.04.2021-Në seancën e djeshme të Këshillit të Agjencisë u soll Vendim mbi refuzimin e Aplikimit për pjesëmarrje në një konkurs çmimesh publike për dhënie leje … […]

Kronikë nga seanca e 10-të

Shkup, 13.04.2021-Këshilli I Agjencisë në seancën e djeshme shqyrtoi tremujorin e pare të  punës së Agjencisë për Shërbime të Mediave Audio dhe Audivizive të 2021. … […]

Kronik; nga seanca e 6-të

Shkup,26.02.2021-Në seancën e 6-të të mbajtur me 24.02.2021.Këshilli I Agjencisë miratoi buxhetin vjetor të Agjencisë së Shërbimeve të Mediave Audio dhe Audiovizive 2020. Këshilli I … […]

Kronikë nga seanca 13-të

Shkup,19.05.2021-Këshilli I Agjencisë në seancën e 13-të të mbajtur më 18 maj,miratoi një DRAFT rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e rregullores për detyrimet e transmetimit … […]

Kronikë nga seanca e 9-të

Shkup,25.03.2021–Këshilli miratoi një Vendim për aprovimin e Raportit Vjetor, për punën e Agjencis së Shërbimeve të Mediave Audio dhe Audiovizuele për vitin 2020 (bashkë me … […]

Kronikë nga seancae 8-të

Shkup,18.03.2021-Në seancën e 8-të, të mbajtur më 16.03.2021,Këshilli I Agjencisë mirato iProjekt Raportin Vjetor për punën e Agjencisë për Audio dhe shërbime mediatike audiovizive për … […]Accessibility

Accessibility