Хроника од 38та седница

Скопје, 24.12.2021 година – Советот на Агенцијата даде одобрување за донесување на Годишниот план за јавни набавки за 2022 година. Врз основа на констатации од … […]

Хроника од 37та седница

Скопје, 22.12.2021 година – На денешната седница Советот на Агенцијата ги донесе Годишните планови за вршење програмски и административен надзор за 2022 година и ја … […]

Хроника од 36та седница

Скопје, 13.12.2021 година – Врз основа на констатации од редовен административен надзор, каде е констатирано прекршување на член 15 став 3 од Законот за медиуми, … […]

Хроника од 35-та седница

Скопје, 29.11.2021 – Советот на Агенцијата на 35-та седница донесе Одлука со која се одобри зголемување на Финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни … […]

Хроника од 34-та седница

Скопје, 26.11.2021 – На денешната седница Советот на Агенцијата донесе две Одлуки за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РАДИО АКТУЕЛ Битола ДООЕЛ … […]Accessibility

Accessibility