Хроника од 7-та седница

Скопје, 28.02.2024 – На денешната седница Советот на Агенцијата го прифати Извештајот и донесе Одлука за усвојување на годишната сметка на Агенција за аудио и аудиовизуелни … […]

Хроника од 6та седница

Скопје, 21.02.2024 – На 6та седница одржана на 19.02.2024г., поради неисполнување на обврската од член 80 став 5 од ЗААВМУ, односно неплаќање на годишниот надоместок … […]

Хроника од 5-та седница

Скопје, 07.02.2024 – На денешната 5та седница Советот на Агенцијата ги разгледа кварталните извештаи за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за периодот … […]

Хроника од 4-та седница

Скопје, 26.01.2024 – Советот на Агенцијата на вчерашната седница ја одложи точката за донесување на Одлука за одземање на дозволата за радио емитување на радио емитување … […]

Хроника од 3та седница

Скопје, 15.01.2024 – Советот на Агенцијата на денешната трета седница покрена постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РАДИО ХИТ ФМ ДООЕЛ Скопје, … […]

Хроника од 2та седница

Скопје, 11.01.2024 – Советот на Агенцијата на втората седница донесе две Решенија за бришење од регистарот на радиодифузери на ТРД Радио 5 Чоки ДООЕЛ Прилеп и … […]

Хроника од 1та седница

Скопје, 11.01.2024 – Советот на Агенцијата на својата прва седница одржана на 04.01.2024г. донесе Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на Приватна високообразовна установа Универзитет … […]Accessibility

Accessibility