Хроника од 26-та седница

Скопје 12.06.2024г. – На 26та седница, Советот на Агенцијата ги усвои Упатството за примена на одредбите за пласирање на производи и Правилникот за пристапност до … […]

Хроника од 25-та седница

Скопје 31.05.2024г. – На 25-та седница, Советот на Агенцијата донесе две Решенија за запирање на покренати постапки за одземање на дозволата за радио емитување на … […]

Хроника од 24-та седница

Скопје 30.05.2024г. – На 24-та седница, Советот на Агенцијата ги разгледа Извештаите за изборното медиумско претставување во вториот круг на изборната кампања за Претседателските избори … […]

Хроника од 23-та седница

Скопје 23.05.2024г. – На денешната 23-та седница, Советот на Агенцијата ги усвои Извештајот за платеното политичко рекламирање на радиодифузерите за вториот круг од изборната кампања … […]

Хроника од 22-та седница

Скопје 20.05.2024г. – На денешната 22ра седница, поради неисполнување на обврската од член 80 став 5 од ЗААВМУ, односно неплаќање на годишниот надоместокот за дозвола … […]

Хроника од 21-та седница

Скопје 11.05.2024г. – На 21-та седница, Советот на Агенцијата го усови Извештајот за платено политичко рекламирање на радиодифузерите за првиот круг од изборната кампања за … […]

Хроника од 20-та седница

Скопје 02.05.2024г. – На 20-та седница, согласно констатациите од Писмениот извештај на ТРД Алфа ТВ ДООЕЛ Скопје за извршен надзор (мониторинг) над изборното медиумско претставување, … […]

Хроника од 19-та седница

Скопје 26.04.2024г. – На 19та седница, одржана на 25.04.2024г. Советот на Агенцијата покрена прекршочна постапка против ТРД „КЛАН МАЦЕДОНИА“ ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ-САРАЈ, Скопје врз основа на … […]

Хроника од 18та седница

Скопје 23.04.2024г. – На денешната седница Советот на Агенцијата покрена прекршочна постапка против ТРД „КЛАН МАЦЕДОНИА“ ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ-САРАЈ, Скопје врз основа на извршен надзор над … […]

Хроника од 17та седница

Скопје 18.04.2024г. – Поради исполнување на законската обврска за плаќање на годишниот надоместок за дозвола за радио емитување, Советот на Агенцијата донесе Одлука со која … […]Accessibility

Accessibility