Kronikë nga seanca e 20-të

Shkup 02.05.2024. – Në seancën e 20-të, në pajtim me konstatimet nga Raporti me shkrim të SHTR Alfa TV SHPKNJP Shkup për mbikëqyrje të kryer … […]

Kronikë nga seanca e 19-të

Shkup 26.04.2024 – Në seancën e 19-të, mbajtur më 25.04.2024. Këshilli i Agjencisë ka iniciuar procedurë kundërvajtje kundër SHTR “KLAN MACEDONIA” SHPKNJP export-import-Saraj, Shkup, në … […]

Kronikë nga seanca e 18-të

Shkup 23.04.2024 – Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme ka iniciuar procedurë kundërvjatje kundër SHTR “KLAN MACEDONIA” SHPKNJP export-import-saraj, Shkup, në bazë të mbikëqyrjes … […]

Kronikë nga seanca e 17-të

Shkup 18.04.2024 – Për shkak të përmbushjes së detyrimit ligjor për pagesën të kompensimit vjetor për leje për transmetim në radio, Këshilli i Agjencisë ka … […]

Kronikë nga seanca e 16-të

Shkup, 16.04.2024 – Këshilli i Agjencisë në seancën e 16-të miratoi Udhëzimin për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit për transmetuesit për zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare 2024 … […]

Kronikë nga seanca e 15-të

Shkup 15.04.2024. – Për shkak të përmbyshjes së detyrimit ligjor për pagesën e kompensimit vjetor të lejes për radiotransmetim, Këshilli i Agjencisë në seancën e … […]

Kronikë nga seanca e 14-të

Shkup 08.04.2024. – Për shkak të përmbushjes së detyrimit ligjor për pagesën e kompensimit vjetor të lejes  për radiotransmetim, Këshilli i Agjencisë ka marrë Vendim … […]

Kronikë nga seanca e 13-të

Shkup, 04.02.2024 – Këshilli i Agjencisë në seancën e sotme të 13-të ka inicuar procedurë për heqjen e lejes për transmetim televiziv të Shoqërisë Tregtare Radiodifuzive … […]

Kronikë nga seanca e 12-të

Shkup, 26.03.2024 – Në seancën e 12-të e cila u mbajt më 26.03.2024, Këshilli i Agjencisë miratoi Vendim me të cilin u miratua Raporti vjetor i … […]Accessibility

Accessibility