Oдлуки/акти од седница бр.26 од 12.06.2024

Упатство за изменување и дополнување на Упатството за примена на одредбите за пласирање прозиводи Правилник за пристапност до медиумските услуги Нацрт-правилник за изменување и дополнување … […]

Oдлуки/акти од седница бр.25 од 31.05.2024

Решение за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ ШЕЊА ДООЕЛ од Скопје Решение за запирање на покрената … […]

Oдлуки/акти од седница бр.19 од 25.04.2024

Упатството за измена и дополнување на Упатството за радиодифузерите за Претседателските и за Парламентарните избори 2024 Заклучок – поведување прекршочна постапка против ТРД „КЛАН МАЦЕДОНИА“ … […]

Oдлуки/акти од седница бр.14 од 08.04.2024

Одлука за поништување на Одлука за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД Александар Македонски Кичево Решение за преземање мерка јавна опомена за КОЛОР … […]Accessibility

Accessibility