Vendime/akte nga seanca nr.14 – 08.04.2024

VENDIM për anulimin e  Vendimit për heqjen e lejes për radiotransmetim të Shoqërisë Tregtare Radiodifuzive (SHTR) RADIO ALEKSANDAR Aktvendim për ndërmarrje të masës – paralajmërim … […]

Vendima/akte nga seanca nr.9 – 13.03.2024

Aktvendim për fshirje nga regjistri i radiodifuzerëve Shoqëria Tregtare Radiodifuzive RADIO USKANA – PLUS eksport-import SHPKNJP Kërçovë. Aktvendim për fshirje nga regjistri i radiodifuzerëve Shoqëria … […]

Vendime/akte nga seanca nr.6 – 19.02.2024

Aktvendim për paralajmërim publik dhe përjashtim të ritransmetimit të shërbimit programor të Operatorit të rrjetit publik të komunikimit elektronik Shoqëria Tregtare Radiodifuzive-operator i rrjetit kabllor … […]Accessibility

Accessibility