image_pdfimage_print

Vendime/akte nga seanca 32-09.10.2023

VENDIM për dhënie të lejes për transmetim televiziv nëpërmjet rrjetit publik të komunikimit elektronik që nuk shfrytëzon burim të kufizuar në nivel rajonal Aktvendim për … […]

Vendime/akte nga seanca e 29-të – 06.09.2023

Aktvendim për fshirje nga regjistri i radiodifuzerëve Shoqëria Tregtare Radiodifuzive TELEVIZIONI POLLOG SHPKNJP Tetovë Aktvendim për paralajmërim publik dhe për ndërprerjen e ritransmetimit të shërbimit … […]Accessibility

Accessibility