image_pdfimage_print

Vendime/akte nga seanca nr. 39-06.10.2022

Aktvendim për paralajmërimin publik për Shoqërinë Tregtare të Televizionit Kabllovik VINSAT KABEL SHPK Vinicë për shkelje të nenit 141 nga LSHMAAV Aktvendim për paralajmërimin publik për … […]

Vendime/akte nga seanca nr. 36- 29.09.2022

Metodologjia për ndryshimin dhe plotësimin e Metodologjisë për realizimin e mbikëqyrjes programore (monitorim) Vendim për rritjen e Planit Financiar të ASHMA-së për vitin 2022 Konkluzion … […]Accessibility

Accessibility