image_pdfimage_print

Oдлуки/акти од седница бр.47 од 22.12.2019

Годишен план за вршење програмски надзор во 2020 година Годишен план за вршење административен надзор во 2020 година Програма за работа и финансиски план на … […]

Oдлуки/акти од седница бр.44 од 28.11.2019

 Решение за јавна опомена на ТРД – оператор на кабелска мрежа СКРЕМБЛ ДООЕЛ Ново Село, заради прекршување на член 141 од ЗААВМУ   Решение за јавна опомена … […]

Oдлуки/акти од седница бр.43 од 19.11.2019

 Одлуката за доделување дозвола за телевизиско емитување преку ЈЕКМ што не користи ограничен ресурс на регионално ниво на Друштвото за трговија и услуги КИСС & … […]Accessibility

Accessibility