Oдлуки/акти од седница бр.10 од 27.02.2020

Решение за запирање на постапка за одземање на дозвола за РА емитување за ЕКО Радио Пробиштип Решение за запирање на постапка за одземање на дозвола … […]

Oдлуки/акти од седница бр.4 од 24.01.2020

Решение за запирање на постапка за одземање на дозвола за радио емитување на ТРД КАПИТОЛ ФМ Скопје Решение за јавно опоменување и за исклучување на … […]

Oдлуки/акти од седница бр.1 од 03.01.2020

Одлука за објавување јавен конкурс за непрофитно радио на локално ниво на општина Тетово Одлука за објавување на јавен конкурс за РА емитување на програмски … […]Accessibility

Accessibility