Oдлуки/акти од седница бр.7 од 24.02.2023

Решение за преземање мерка јавна опомена за СИГНАЛ-НЕТ Куманово за прекршување на член 141 од ЗААВМУ Решение за преземање мерка јавна опомена за ТВ КАНАЛ … […]

Oдлуки/акти од седница бр.3 од 30.01.2023

Одлука за промена на сопственичка структура на ТРД ЈОН-РАДИО Струга Решение за бришење од регистар на радиодифузери за ТРД СКАЈ РАДИО ПЛУС ДООЕЛ Берово Решение … […]



Accessibility

Accessibility